Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Witamy na naszej stronie!


Szkoła Podstawowa w Gorzupi uczestniczy w roku szkolnym 2016/2017
w ogólnopolskim programie świetlic szkolnych MegaMisja


Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzupi informuje, że od 01 do 31 marca 2016 r. trwa nabór dzieci do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2016/17. Wnioski do pobrania w Oddziale Przedszkolnym.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016-2017:

L.P. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 01-31.03.2016 r. 01-06.06.2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 04-22.04.2016 r. 07-24.06.2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.05.2016 r. 28.06.2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 31.05.2016 r. do 30.06.2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 01.06.2016 r. 01.07.2016 r.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku (do pobrania):

- Wniosek
- Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub do funkcjonującej w pobliżu szkoły, lub żłobka
- Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego, lub działalności gospodarczej
- Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o dogodnym położeniu wybranego przedszkola względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata, lub miejsca ich zamieszkania

 


      


Szkoła Podstawowa w Gorzupi uczestnicząc w ogólnopolskim programie uzyskała tytuł:
„WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA”.


Miło jest nam poinformować, iż decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa w Gorzupi otrzymała tytuł „Szkoły w Ruchu”.


„Wykorzystaj czas na doskonalenie się
poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo
osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali”

SOKRATES


      Witamy serdecznie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gorzupi. Szkoły, w której wspieramy dzieci i młodzież w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę. Uczymy i przygotowujemy ich do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru.

      Znajdziesz tutaj informacje o szkole, uczniach, nauczycielach i innych pracownikach szkoły. Poznasz nasze dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość. W dziale GALERIA możesz zapoznać się ze zdjęciami ilustrującymi życie Naszej Szkoły.

Zapraszamy do lektury ...

 

 

 

 

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates